Suomeksi | In English | På Svenska

Ari Huhtamäki

Oy Huhtamäki Ab är ett familjeföretag som har grundats år 1993. Bolaget sysselsätter JK Seija Huhtamäki och JDAri Huhtamäki som äger bolaget tillsammans.

Ari Huhtamäki har omfattande erfarenhet om både inhemska och internationella handels-, kontrakts- och skadeståndsrättsliga ärenden. Han har skött olika uppdrag redan i c. 30 år och fungerat ytterligare som professor och docent i handelsrätt, sjörätt och civilrätt vid olika universitet, inklusive Åbo Akademi i över 10 år. Han är mycket erfaren i olika slags civila och ekobrottsrättegångar.

CV

Utbildning

Student (Puolalanmäen lukio) 1979
Ekonomi magister (Åbo finska handelshögskola) 1983
Juris kandidat (Åbo universitet) 1985
Vice häradshövding, (Halikko domsaga)1986
Juris licentiat (Åbo universitet) 1988
Advokat 1993-2001
Juris doktor (Åbo universitet)1993

Arbetsuppgifter

Hel- och deltids anställningar som lärare i företagsekonomi 1983-1986
Notar och t.f. tingsdomare Halikko domsaga1986-1987
Ledande poster i internationell bankverksamhet, SCAB, Helsingfors, SCAB New York, Union Mortgage Company Inc., Dallas, Texas, USF Holdings Inc., USF Texas Inc. 1987-1991
Biträdande jurist i en advokatbyrå, Åbo 1987 + 1991-1993
Assistent vid Åbo universitet, juridiska fakultet 1991-1993
Ägare och delägare i olika advokatbyråer, Helsingfors 1993-2001
T.f. professor i sjörätt vid Åbo Akademi, 1993-1994
Docent i civil och handelsrätt vid Åbo universitet, 1994-
Professor i handelsrätt, Lapplands universitet 1998-2009
Sakkunnig jurist i advokat- och juridiska byråer, Helsingfors, 2001-

Publikationer

Rahan jäljittäminen (Att spåra pengar) 2000
Pankkirikokset (Brott i banker) 1994
Luotonantajavastuu (Långivaransvar - avhandling)1993
Rajoitetusti verovelvollisen verotus Suomessa (Beskattning av begränsad skattepliktiga)1987
Ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpano (Verkställning av utländska domar) 1986
Tiotals artiklar på finska, svenska, engelska och tyska i inhemska, nordiska och central europeiska yrkestidningar 1991-2009
Juridiska föreläsningar och föredrag 1990-2010 i över 15 länder

 

Beväringstjänst

Nylands Brigad III/1979 Premier löjtnant

Språk

Finska (modersmål)
Svenska (helt flytande)
Engelska (helt flytande)
Tyska (flytande)
Spanska (flytande)

Fritidsintressen

Aerobic
Golf
Litteratur

« Hem Seija Huhtamäki

Speed and Security provided by webStage - Technology & Design © online.fi