Suomeksi | In English | På Svenska

Consilio et Animis

Oy Huhtamäki Ab är en juridisk boutique som koncentrerar sig synnerligen på att betjäna familjebolag. Vår byrå är i Helsingfors men vi har mottagning i våra egna lokaler även i Åbo och vi opererar runt om i landet.

Huhtamäki law

Vår juridisk byrå erbjuder rättsliga tjänster till familjebolag och småföretagare.Vi har skött mer än 3.000 olika fall sedan 1993 då vi öppnade.Stora ochsmå.

Vi håller kontor i Helsingfors men emottar i våra egna lokaler även i Åbo och vi opererar runt om i landet, vi har en betydande kundkrets av svenskspråkiga kunder förutom huvudstadsregionen även i Södra och Mellersta Österbotten.

Vi sköter rättegångar och skiljemannaförfaranden på svenska, finska och engelska. Därtill förhandlar vi med kunder vid behov även på tyska och spanska.

Ari Huhtamäki Seija Huhtamäki

Kundkrets

Bland våra företagskunder månämnas självständiga företagare t.ex.:

  • handlareochåterförsäljaresamtförsäljningsagenter
  • byggfirmor
  • industriellatillverkare
  • hotellochrestaurangsföretag
  • företaginomhälsovårdsbranschen
  • jorbruksföretag

och i rättsstrider även kommuner och kommunägda företag.

Vi hjälper privatpersoner i rättegångar och ger rättsliga råd av olika slag till exempel till företagare och yrkesidkare som läkare.

Företag

Allra vanligaste av våra uppdrag är rättstvister mellan företag. De handlar ofta företagsköp och det som avtalats i samband med dem. Sådana förhandlas vanligtvis i domstolar eller i skiljemannaförfaranden. Men vi har lyckats lösa ett betydande antal svåra tvister i förlikningsförfarande som leds av domstolen.

Vi är båda två mycket erfarna försvarsbiträden i kriminella mål som gäller ekonomiska brott. Det finns nuförtiden även ett alternativ till långa rättegångar: åtalsförhandlingsförfarande.Vi försvarade i fallet där det första åtalet avgjordes i ett sådant förfarande år 2015.

Vi har bearbetat flera tiotals fall där företagsledare och verkställande direktörer har uppsagts från sina tjänster. Samma gäller för stämningar emot styrelsemedlemmar i olika företag och samfund.

Vår specialitet kan sägas vara s.k. grupptalan. Vi har kört 15 av sådana, mer än ingen annan i Finland och några även i andra länder. Antalet käranden har varierat mellan 40 och c. 1.000.

Vi har företrätt ett stort antal välkända professionella idrottare i olika fall, t.ex. i tvister som gällt företrädesrättigheter, doping och anlagda matcher.

Företagsköp och -arrangemang sköts mestadels av stora advokatbyråer. Det är förståeligt när det gäller att köpa ett större bolag eller verksamhet. Det behövs personal att sköta DD. Det som vi gör är att vi företräder vid försäljning av små och medelstora bolag. Det som kunder behöver då är hjälp i prissättning och i välsködda handelsförhandlingar.

Ta kontakt

Juridisk byrå
Oy Huhtamäki Ab
Holmfallsvägen 1 E 3
FIN-00340 HELSINGFORS


 

Speed and Security provided by webStage - Technology & Design © online.fi